Wiedza - Teachmax

Dla kogo TeachMax?

TeachMax przeznaczony jest dla nauczycieli, edukatorów, szkoleniowców, trenerów i innych osób, które zajmują się nauczaniem.

Celem TeachMax jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą zwiększyć skuteczność nauczania. Skuteczna edukacja doprowadza do zapamiętania nowych informacji i ułatwia ich późniejsze przypominanie. Pamiętanie informacji (a więc przechowywanie ich w pamięci) nie jest równoznaczne z możliwością przypomnienia ich sobie. Skuteczna edukacja oparta jest na wykorzystaniu współczesnej wiedzy psychologicznej na temat działania ludzkiej pamięci.

 

Zawartość modułów

Poszczególne prezentacje poruszają najważniejsze kwestie skutecznej edukacji.

Na podstawie wiedzy o pamięci dr Przemysław Bąbel i Marzena Wiśniak (2008) sformułowali 12 zasad skutecznej edukacji, które zostaną zaprezentowane w kolejnych modułach. W pierwszym module omówione zostaną najważniejsze fakty na temat funkcjonowania pamięci, które w kolejnych modułach zostaną wykorzystane jako podstawa do sformułowania zasad skutecznej edukacji.

 • Moduł 1.

  Jak działa pamięć?

 • Moduł 2.

  Kierowanie uwagą uczniów i grupowanie informacji

 • Moduł 3.

  Powtarzanie i tworzenie skojarzeń

 • Moduł 4.

  Planowanie kolejności informacji i wykorzystywanie wyobraźni

 • Moduł 5.

  Odnoszenie informacji do uczniów i nauczanie przez doświadczenie

 • Moduł 6.

  Wzbudzanie emocji i robienie przerw

 • Moduł 7.

  Wspomaganie przypominania i motywowanie uczniów

 • Moduł 8.

  Skuteczna edukacja w pigułce