Wiedza - Learnmax

Dlaczego LearnMax?

LearnMax jest interaktywnym modułem, dzięki któremu dowiesz się, jak uczyć się szybko i skutecznie.

Efektywna i szybka nauka to dziś podstawa sukcesu. W szkole, na studiach, w pracy i w życiu codziennym stale docierają do nas nowe informacje. Opanowanie ich stało się dużym wyzwaniem, któremu trudno sprostać stosując standardowe sposoby na naukę, oparte na zwykłym czytaniu i „wkuwaniu” materiału. LearnMax pokaże Ci, w jaki sposób można uczyć się szybko i efektywnie. Moduł ten jest idealną odpowiedzią na pytanie "jak najlepiej się uczyć?". Napisany został przez psychologa, Alicję Leszczyńską, i zawiera zarówno niezbędną wiedzę o pamięci i innych procesach poznawczych, jak i zbiór porad i technik, które na zawsze zmienią sposób, w jaki się uczysz.

Konstrukcja modułu

LearnMax składa się z 16 części, które mają formę interaktywnych prezentacji.

Każda prezentacja składa się kilku punktów dotyczących różnych aspektów danego zagadnienia, podsumowania i testu sprawdzającego. LearnMax zawiera również interaktywne ćwiczenia, pozwalające na przetestowanie i skuteczne opanowanie prezentowanych technik. LearnMax najlepiej jest przerobić w całości, jednak korzystne będzie również przejście jedynie przez najbardziej przydatne z punktu widzenia danego użytkownika prezentacje.

 • 1. Dlaczego często uczymy się nieefektywnie i jak LearnMax może pomóc nam to zmienić?

  Mimo wielu lat edukacji, większość z nas dalej nie wie, na czym polega efektywna nauka. Polska szkoła najczęściej nie uczy, jak się uczyć, utrwalając w nas przekonanie, że uczenie się to po prostu czytanie i wkuwanie zadanego materiału. Prezentacja 1 stanowi wprowadzenie do pozostałych prezentacji LearnMax. Pokazano w niej, jak najczęściej przebiega oraz jak powinien przebiegać proces uczenia się.

  pokaż prezentację
 • 2. Podstawa – nie wkuwaj, tylko ucz się z głową!

  Efektywna nauka to nauka twórcza i aktywna. W prezentacji przedstawiono zestaw technik i zasad, dzięki którym zaczniesz uczyć się szybciej i skuteczniej. Opisano m.in. jakie znaczenie ma angażowanie wyobraźni, wykorzystanie emocji, odnoszenie informacji do nas samych oraz uczenie się przez doświadczenie i obserwacje.

 • 3. Planowanie czyli do nauki trzeba się odpowiednio przygotować

  Przed przystąpieniem do nauki warto zadbać o zapewnienie sobie optymalnych warunków fizycznych i psychicznych. W prezentacji 3 można dowiedzieć się, jaka jest najlepsza pora do nauki, jak przygotować odpowiednie stanowisko, od czego rozpocząć uczenie się i jak wspomóc koncentrację uwagi. Omówiono również znaczenie robienia przerw i umiejętnego wykorzystania muzyki.

 • 4. Zapoznawanie się z nowym materiałem

  Opracowując nowy materiał, warto przestrzegać szeregu zasad, które proces ten uczynią skutecznym. Warto na przykład zdobyć na początku podstawowe informacje o przerabianym temacie i zapoznać się z jego ogólną strukturą. Warto też pamiętać, że podstawą nauki jest zrozumienie opanowywanego materiału. W prezentacji 4 zwrócono również uwagę na znaczenie uwzględnienia miejsca poszczególnych informacji w prezentowanym materiale oraz na wagę aktywnego opracowywania informacji.

 • 5. W jaki sposób opracowywać informacje, których mamy się nauczyć

  W prezentacji 5 przedstawiono zestaw technik, które opracowywanie materiału uczynią efektywniejszym. Omówiono znaczenie robienia notatek, grupowania informacji w kategorie, testowania się w czasie nauki i poszukiwania dodatkowych informacji powiązanych z tematem. Przedstawiono również skuteczną metodę zapoznawania się z tekstem zwaną PQ4R.

 • 6. Tworzenie map myśli

  Mapy myśli są oryginalną i skuteczną formą notowania, którą warto wykorzystać podczas nauki. W rozdziale zaprezentowano powody, dla których warto posługiwać się mapami myśli, a także szczegółowo przedstawiono proces ich tworzenia.

 • 7. Mnemotechniki – wprowadzenie

  Dzięki mnemotechnikom można w sposób szybki i skuteczny zapamiętać najtrudniejsze części opanowywanego materiału. W prezentacji 7 pokazano, na czym polegają mnemotechniki, kiedy warto je stosować i dlaczego są one skuteczne.

 • 8. Łańcuchowa metoda skojarzeń

  Łańcuchowa metoda skojarzeń jest jedna z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych mnemotechnik. W prezentacji 8 dowiecie się, na czym opiera się skuteczność tej metody i w jaki sposób się nią posługiwać.

 • 9. Metody zakładkowe

  Metody zakładkowe polegają na zapamiętywaniu nowych informacji w oparciu o treści, które już mamy w pamięci. Istnieją dwie główne odmiany metody zakładkowej – metoda zakładek obrazkowych i metoda miejsc. W prezentacji 9 zaprezentowana została pierwsza z nich oraz pokazano również, w jaki sposób się nią posługiwać.

 • 10. Metoda miejsc

  Metoda miejsc jest drugą popularną odmianą metody zakładkowej, stosowaną ponoć już w starożytności przez Rzymian (stąd często nazwa "rzymski pokój"). W prezentacji 10 zostało opisane na czym polega ta metoda oraz jak ją stosować.

 • 11. Mnemotechniki – zastosowanie 1

  W prezentacji 11 pokazano, w jaki sposób mnemotechniki można wykorzystać do zapamiętywania tych rodzajów materiału, które wielu osobom sprawiają najwięcej problemów: liczb, twarzy i nazwisk oraz słów w języku obcym.

 • 12. Mnemotechniki – zastosowanie 2

  W kolejnej prezentacji o zastosowaniu mnemotechnik skupiono się na wykorzystaniu ich w zapamiętywaniu słów w języku obcym. Przedstawiono, na przykładach, w jaki sposób można ułatwić sobie przyswojenie obcojęzycznych słów bazując przy tym na słowach z języka ojczystego. Pokazano również, w jaki sposób kreatywnie posługiwać się mnemotechnikami.

 • 13. Jak nie zapomnieć tego, czego się nauczyliśmy?

  Zapominanie jest zmorą wszystkich uczących się. W prezentacji 11 opisano czynniki powodujące zapominanie informacji i omówiono tak zwaną krzywą zapominania, czyli schemat obrazujący tempo zapominania informacji wraz z upływem czasu. Przedstawiono również sposoby pozwalające na zmniejszenie ilości zapominanych informacji oraz podkreślono znaczenie robienia powtórek i wskazano, jaki jest ich optymalny rozkład.

 • 14. Styl życia a funkcjonowanie poznawcze

  Efektywnemu uczeniu się sprzyja odpowiedni styl życia, przede wszystkim właściwa dieta, optymalna ilość snu i regularne ćwiczenia fizyczne. Prezentacja 12 dotyczy związku między tymi czynnikami, a zdolnością umysłu do przyswajania nowych informacji.

 • 15. Powtórzenie czyli LearnMax w pigułce 1

  Powtarzanie informacji jest jedną z najważniejszych zasad skutecznej nauki. Prezentacja 15 podsumowuje wcześniejsze części, pozwalając na powtórzenie i utrwalenie wcześniej zdobytych informacji.

 • 16. Powtórzenie czyli LearnMax w pigułce 2

  Powtarzanie informacji jest jedną z najważniejszych zasad skutecznej nauki. Prezentacja 16 podsumowuje wcześniejsze części, pozwalając na powtórzenie i utrwalenie wcześniej zdobytych informacji.