Oferta - Dla kogo / odbiorcy? - Terapia

Czym jest dysortografia?

Dysortografia należy do szeroko pojętego rodzaju zaburzeń jakim jest dysleksja rozwojowa.

Wiele osób uważa, że ortografia polska jest trudna (i pewnie mają rację), niemniej jednak u osób z dysortografią kłopot polega nie na stopniu trudności, lecz na problemach wynikających z zapamiętywania, które to zaburzają proces uczenia i przyswajania zasad ortograficznych. Nad dysortografią można, a nawet należy systematycznie pracować. Taki proces samokształcenia i samokontroli pozwoli nie tylko na opanowanie zasad i reguł, ale przede wszystkim polepszy praktyczną stronę naszej ortograficznej „działalności”.

Objawy dysortografii:

Do najbardziej charakterystycznych objawów dysortografii zalicza się:

 • klasyczne błędy ortograficzne w obrębie u-ó, rz-ż, ch-h
 • mylenie liter – głosek, które są zbliżone fonetycznie, głosek miękkich, nosowych
 • pomijanie elementów graficznych liter i znaków interpunkcyjnych
 • przestawianie lub opuszczanie liter w wyrazach
 • kłopoty z pisownią wyrazów wielką literą
 • mylenie liter o podobnych kształtach
 • pismo zwierciadlane

Czym jest dysleksja?

Jest zaburzeniem funkcji percepcyjno – motorycznych, które powodują specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Wiąże się to również z zaburzonym funkcjonowaniem układu nerwowego. Głównym problemem jest nieprawidłowa współpraca różnych ośrodków mózgowych. W zależności od okresu życia można zaobserwować nasilenie różnych symptomów dysleksji (patrz następna sekcja), pojawianie się nowych, a zanikanie innych. Zmienność tych symptomów zależy od nasilenia dysfunkcji. Dysleksji nie da się zupełnie wyeliminować, można natomiast dzięki właściwym ćwiczeniom pamięci i koncentracji oraz systematycznej pracy ograniczyć jej zasięg, aby jak najmniej utrudniała codzienne funkcjonowanie.

Objawy dysleksji:

Charakterystyczne objawy dysleksji:

 • powolne, często pozornie płynne czytanie,
 • głoskowanie, sylabizowanie,
 • zniekształcanie i przekręcanie wyrazów,
 • zastępowanie wyrazów innymi o zbliżonej treści,
 • kłopoty z rozumieniem czytanego tekstu,
 • niechęć do czytania,
 • trudności z zapamiętywaniem.

Co to jest ADHD?

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Dokładna etiologia tego zaburzenia nadal pozostaje nieznana. Specjaliści uważają, iż ADHD jest najczęstszym zaburzeniem wieku rozwojowego. Na ogół ADHD dotyczy chłopców, istnieje jednak niewielki procent dziewcząt, u których również występuje ta dysfunkcja. Przyczynę ADHD stanowi zaburzona praca mózgu, co powoduje reakcje niewspółmierne i nieadekwatne do sytuacji. Często osoby z ADHD słyszą, że są niegrzeczne, co jest nieprawdą. Są indywidualne, energiczne, niezwykle pomysłowe. Z ADHD można funkcjonować i osiągać sukcesy życiowe. Trzeba tylko nauczyć się pewnych mechanizmów zachowania.

Objawy ADHD

Istnieje kilka charakterystycznych objawów ADHD.

Do najważniejszych z nich należą: problemy z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem, brak przewidywania konsekwencji swoich działań, nadruchliwość, gadatliwość, a także niecierpliwość.

U dzieci z ADHD obserwuje się obniżenie ilości neuroprzekaźników w mózgu, które są odpowiedzialne za uwagę i hamowanie impulsywności. U większości tych osób występuje także dysleksja czy dysgrafia. Stąd nierzadko dzieci te osiągają słabsze wyniki w nauce i nie lubią szkoły. Ma to także wpływ na ich samoocenę i samoakceptację.

Jak BrainMax może pomóc

 • BrainMax jest idealnym sposobem na walkę z dysortografią. Najlepszą metodą jest systematyczna praca którą można urozmaicić dzięki dostępnym online ćwiczeniom w postaci gier logicznych, a także kursem „dysortografia” w szybki i ciekawy sposób pozwoli na zapamiętanie zasad, a co za tym idzie na ograniczenie ilości błędów, zarówno tych ortograficznych, jaki i związanych z przestawianiem lub opuszczaniem liter.
 • Dyslektykom BrainMax zapewnia właściwie dobrany zestaw ćwiczeń oraz kurs „dysleksja” których celem jest zwiększenie tempa czytania, dzielenia i scalania wyrazów, rozwijania percepcji wzrokowej oraz koncentracji uwagi.
 • BrainMax oferuje osobom z ADHD ćwiczenia oraz kurs „ADHD”, które wzmacniają procesy zapamiętywania, szybkość przepływu informacji, a przede wszystkim doskonalą koncentrację uwagi.
 • Ćwiczenia odpowiednie są zarówno dla dzieci jak i dorosłych.