Oferta - Dla kogo / odbiorcy? - Senior

Dla kogo jest moduł Senior?

Moduł Senior przeznaczony jest dla ludzi dojrzałych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, lecz chcą pozostać sprawni intelektualnie.

Seniorzy są tą grupą społeczną, która często jest pomijana i marginalizowana. Temu zjawisku powinniśmy przeciwdziałać. W obecnych czasach ludzie dojrzali coraz częściej do późnego wieku kontynuują aktywność poznawczą i zawodową. Korzystają z Internetu, są słuchaczami uniwersytetów III wieku, czytają książki, podróżują, rozwiązują krzyżówki czy też rozwijają hobby. Wszystko po to, by czuć się wartościowymi i potrzebnymi członkami społeczeństwa i nie popaść w bezczynność i rutynę.

Sprawność umysłowa a wiek

Powszechnie wiadomo, iż normalnym procesem organizmu jest starzenie się. Temu procesowi podlega również mózg.

Wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji. Nie jest to jednak stan, któremu nie można przeciwdziałać. Wyniki badań naukowych potwierdzają, iż mózg posiada zdolność regeneracji. Uważa się, że jedną z podstawowych właściwości układu nerwowego człowieka jest jego plastyczność, która nie zanika wraz z wiekiem. Dlatego też dzięki właściwemu stylowi życia (odpowiedniej diecie, właściwej ilości snu oraz dużej dawce ruchu), a przede wszystkim dzięki przemyślanej stymulacji umysłu można kształtować jego właściwości i przeciwdziałać procesom starzenia. Pomocny będzie w tym również oferowany przez Brainmax trening pamięci dla seniorów.

Obniżanie się funkcji poznawczych

Nie wszystkie funkcje poznawcze znacząco obniżają się wraz z wiekiem.

W przypadku osoby zdrowej wszystkie one pozostają na poziomie, który umożliwia normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Ważne jest jednak, żeby stymulować te funkcje, których skuteczność z wiekiem spada (np. pamięć roboczą odpowiedzialną za krótkotrwałe utrzymywanie i przetwarzanie informacji w pamięci), jednocześnie utrzymując i rozwijając te, które zachowane zostały na wysokim poziomie (np. funkcje językowe).

Jak BrainMax może pomóc

Moduł Senior zawiera ćwiczenia dostosowane do możliwości osób starszych. Ich celem jest stymulacja poszczególnych funkcji poznawczych.

Zaproponowane gry zaprojektowane zostały tak, aby przypominać codzienne sytuacje, z którymi zmierzyć się musi osoba starsza. Dostosowane do wieku ćwiczących gry poprawiają funkcjonowanie umysłu i pomagają w codziennym funkcjonowaniu (np. ułatwiają zapamiętanie listy zakupów czy ważnych spraw) i są to również dobre ćwiczenia na poprawę pamięci wzrokowej i słuchowej. Ich celem jest podniesienie i utrzymanie sprawności intelektualnej poprzez usprawnienie pamięci, powiększenie zasobu słów, poprawę spostrzegania i obniżenie poziomu stresu. Ćwiczenia zawarte w module Senior tworzą całościowy trening mózgu, spowalniający starzenie się i stymulujący go do ciągłej aktywności.