Oferta - Podstawy Naukowe

Trening funkcji poznawczych jest skuteczny

Badania pokazują, że ćwiczenie spostrzegania, uwagi, pamięci i rozwiązywania problemów poprawia ich funkcjonowanie (Ball i in., 2002; Green i Bavelier, 2003; Klingberg, 2010; Tang i Posner, 2009).

Ponadto skuteczność części proponowanych ćwiczeń (np. ćwiczenia n-back) została bezpośrednio poparta wynikami badań (Jaeggi i in., 2008). Co ważne, wykazano, że trening poszczególnych funkcji poznawczych prowadzi do poprawy ogólnego funkcjonowania poznawczego i do podniesienia poziomu inteligencji (Buschkuehl i Jaeggi, 2010). Rezultaty badań pokazują też, że podczas wykonywania ćwiczeń poznawczych zmienia się wzór aktywności w korze mózgowej i innych strukturach mózgowych oraz wzrasta gęstość receptorów, co można uznać za argument potwierdzający skuteczność tego rodzaju ćwiczeń (Klingberg, 2010).

Trening poznawczy u osób starszych

Osoby starsze często nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania poznawczego. BrainMax zawiera zestaw skutecznych ćwiczeń przygotowanych specjalnie dla nich.

Badania pokazują, że regularne ćwiczenia poznawcze poprawiają funkcjonowanie umysłowe osób starszych, a także podnoszą ich ogólną jakość życia (Ball i in., 2002; Buschkuehl i in., 2008; Nouchi, 2012). Jest to ważne, jako że z wiekiem niektóre funkcje poznawcze ulegają pogorszeniu i istotne jest podejmowanie starań, aby ten proces zatrzymać lub spowolnić. Wykazano, że efekty treningu poznawczego u osób starszych mogą być widoczne jeszcze po dwóch latach po jego zakończeniu (Ball i in., 2002).

Trening poznawczy u dzieci i młodzieży

Badania pokazują, że wykonywanie ćwiczeń poznawczych ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie umysłowe dzieci i młodzieży (Thorell i in., 2009).

Trening poznawczy stymuluje rozwój umysłowy dziecka i w dłuższym okresie czasu wpływa na podwyższenie jego inteligencji (Jaeggi i in., 2011). Badania pokazują, że regularne ćwiczenia poznawcze mogą mieć korzystny wpływ na poziom osiągnięć szkolnych dzieci i przyczynić się do poprawy ich umiejętności czytania (Holmes, Gathercole i Dunning, 2009; Loosli i in., 2012). Wykonywanie ćwiczeń poznawczych jest szczególnie ważne w przypadku uczniów, którzy mają problemy z uczeniem się i uwagą (Klingberg i in., 2005), dlatego w BrainMax znajduje się osobne ćwiczenia skierowane do osób uczących się (moduł Edukacja) oraz dodatkowo moduł LearnMax z prezentacjami o tym jak się skutecznej uczyć.

Aktywna nauka podstawą sukcesu

BrainMax pozwala na nabywanie wiedzy o pamięci i innych funkcjach poznawczych w formie aktywnej – poprzez wykonywanie ćwiczeń, które wiedzę tę wykorzystują i pozwalają przetestować jej przydatność w praktyce.

Ma to ogromne znaczenie, jako że uczenie się poprzez praktykę jest wyjątkowo skuteczne i trwałe (Smart i Csapo, 2007). BrainMax pozwala na przykład opanować posługiwanie się strategiami pamięciowymi, których stosowanie ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie pamięci i umożliwia szybsze i trwalsze zapamiętywanie (Carney i Levin, 2012; Lustig, Shah, Seidler i Reuter-Lorenz, 2009).

Literatura:

Effects of cognitive training interventions with older adults. A randomized controlled trial. Journal of American Medical Association, 288, 2271-2281.

Ball, K., Berch, D.B., Helmers, K.F., Jobe, J.B., Leveck, M.D., Marsiske, M., Morris, J.N., Rebok, G.W., Smith, D.M. i Tennstedt, S.L. (2002).

Improving intelligence: a literature review. Swiss Medical Weekly, 140, 266-272.

Buschkuehl, M. i Jaeggi, S.M. (2010).

Impact of working memory training on memory performance in old-old adults. Psychology and Aging, 23, 743-753.

Buschkuehl, M., Jaeggi, S.M., Hutchison, S., Perrig-Chiello, P., Dapp, C., Muller, M., Breil, F., Hoppeler, H., i Perrig, W.J. (2008).

Facing Facts: Can the Face-Name Mnemonic Strategy Accommodate Additional Factual Information? Journal of Experimental Education, 80, 386-404.

Carney, R.N. i Levin, J.R. (2012).

Action video game modifies visual selective attention. Nature, 423, 534-537.

Green, C.S. i Bavelier, D. (2003).

Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. Developmental Science, 12, F9-F15.

Holmes, J., Gathercole, S.E. i Dunning, D,L. (2009).

Improving fluid intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 6829-6833.

Jaeggi, S.M, Buschkuehl, M., Jonides, J. i Perrig, W.J. (2008).

Short- and long-term benefits of cognitive training. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 10081-10086.

Jaeggi, S.M., Buschkuehl, M., Jonides, J. i Shah, P. (2011).

Training and plasticity of working Memory. Trends in Cognitive Sciences, 14, 317-324.

Klingberg, T. (2010).

Computerized Training of Working Memory in Children with ADHD-A Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 177-186.

Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P.J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C.G., Forssberg, H. i Westerberg, H. (2005).

Working memory training improves reading processes in typically developing children. Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence, 18, 62–78.

Loosli, S.V., Buschkuehl, M., Perrig, W.J. i Jaeggi, S.M. (2012).

Aging, training, and the brain: A review and future directions. Neuropsychology Review, 18, 504–522.

Lustig, C., Shah, P., Seidler, R. i Reuter-Lorenz, P.A. (2009).

Beneficial effects of short-term combination exercise training on diverse cognitive functions in healthy older people: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 13, 200.

Nouchi, R., Taki, Y., Takeuchi, H., Hashizume, H., Nozawa, T., Sekiguchi, A., Nouchi, H. i Kawashima, R. (2012).

Learning by Doing: Engaging Students through Learner-Centered Activities. Business Communication Quarterly, 70, 451-457.

Smart, K.L. i Csapo, N. (2007).

Attention training and attention state training. Trends in Cognitive Sciences, 13, 222-227.

Tang, Y. i Posner, M.I. (2009).

Training and transfer effects of executive functions in preschool children. Developmental Science, 12, 106-113.

Thorell, L.B., Lindqvist, S., Nutley, S.B., Bohlin, G. i Klingberg, T. (2009).