Wiedza - Umysł - Pamięć

Czym jest pamięć?

Pamięć jest zdolnością umysłu do zapisywania, przechowywania, a następnie odtwarzania zapisanych informacji.

Pamięcią nazywamy również to, co jest przechowywane – wszystkie informacje, które zostały zapisane w naszym umyśle podczas naszego życia. Są to z jednej strony wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, a z drugiej strony fakty, które zapamiętaliśmy. W pamięci przechowywane są również umiejętności, które nabyliśmy, takie jak umiejętność jazdy na rowerze lub pisania na klawiaturze komputera. Należy jednak wspomnieć, że informacje zapisane w pamięci nie są dokładnymi kopiami wcześniejszych doświadczeń i nabytej wiedzy. To raczej konstrukcje przeszłych wydarzeń uzupełnione o naszą wiedzę i dodatkowe informacje.

Rodzaje pamięci

Pamięć sensoryczna

– przechowuje przez moment (najczęściej krócej niż sekundę) wrażenia, które odbierane są przez nasze zmysły. Rejestruje ogromną ilość danych, z których część po przefiltrowaniu i skategoryzowaniu trafia do pamięci krótkotrwałej.

Pamięć krótkotrwała

– przechowuje informacje, na które zwróciliśmy uwagę, zwykle przez kilka sekund do kilku minut. Po tym czasie mogę one przejść do pamięci długotrwałej lub zostać utracone. Ma bardzo ograniczoną pojemność wynoszącą od 5 do 9 elementów (przeciętnie 7), lecz można ją powiększyć dzięki porcjowaniu informacji (łączeniu pojedynczych elementów w grupy).

Pamięć długotrwała

– przechowuje informacje przez długi (czasem nawet nieograniczony) okres czasu. Są to zarówno wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, jak i różnego rodzaju fakty i informacje, które nabyliśmy podczas naszego życia. Ponadto w pamięci przechowywane są informacje o tym, jak wykonywać różne czynności, np. prowadzić samochód.

 

Fazy procesu pamięciowego

O pamięci możemy też mówić, jako o procesie, który odpowiada za rejestrowanie informacji, przechowywanie ich i późniejsze przypominanie.

 

– zachodzi wówczas, gdy na jakąś informację zwrócimy uwagę i wyłowimy ją z szeregu docierających do nas bodźców. Zapamiętywanie jest skuteczne, jeśli nowe informacje powiążemy z wiedzą, która znajduje się już w pamięci.

– polega na utrzymywaniu zapamiętanej informacji w pamięci przez pewien okres. Jeśli chcemy, aby jakieś informacje przechowywane były w pamięci przez dłuższy czas, powinniśmy co jakiś czas powtarzać je lub wykorzystywać je w pracy lub życiu codziennym.

– polega na uzyskaniu dostępu do zapisanych wcześniej informacji. Informacje, których nie powtarzamy i nie wykorzystujemy, po jakimś czasie stają się niedostępne.

 

Co może mi dać BrainMax

Dzięki BrainMax zaczniesz bardziej efektywnie posługiwać się swoją pamięcią.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia sprawią, że zapamiętywanie stanie się szybsze i łatwiejsze, a nabyta wiedza pozostanie w pamięci na dłużej. BrainMax pozwoli Ci również nauczyć się wielu użytecznych technik pamięciowych, które naukę uczynią łatwiejszą i przyjemniejszą. Ponadto poświęcony efektywnemu uczeniu się dział LearnMax wzbogaci Twoją wiedzę o pamięci i pokaże Ci, jak wiedzę tę wykorzystać w celu poprawienia efektywności nauki. Sprawdź również kurs „pamięć” który składa się z 20 sesji treningowych złożonych ze specjalnie dobranych ćwiczeń mających na celu doskonalenie tej kluczowej funkcji poznawczej.