Wiedza - Umysł - Logika

Czym jest logika?

W dziale logika doskonalona będzie umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia.

Rozwiązywanie problemów polega na przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia celu lub znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. Pojawia się wówczas, gdy znalezienie rozwiązania wymaga pewnego trudu i nie pojawia się natychmiast. Ludzie przyjmują różne strategie radzenia sobie z problemami. Niekiedy szukają własnej, indywidualnej strategii, jednak często posługują się strategiami dobrze znanymi, niekiedy nie zdając sobie z tego sprawy. Wybór strategii uwarunkowany jest rodzajem problemu, przed jakim stoimy, naszymi możliwościami, a nawet poziomem stresu w danym momencie.

Strategie rozwiązywania problemu

Celem strategii jest odnalezienie ścieżki wiodącej od punktu wyjścia (reprezentacji problemu) do punktu końcowego, czyli rozwiązania.

Poszukiwania rozwiązania można prowadzić na kilka sposobów.

Strategia przeszukiwania losowego

– polega na poszukiwaniu rozwiązania metodą prób i błędów.

Strategia przeszukiwania heurystycznego

– polega na rozwiązywaniu problemów na podstawie posiadanej wiedzy i informacji zawartych w problemie. Informacje te staramy się wykorzystać do znalezienia jak najlepszego rozwiązania.

Strategia oparta na zasadzie bliskości

– polega na rozwiązywaniu problemu poprzez modyfikację działań, które wykonaliśmy wcześniej. Do celu dochodzimy małymi krokami, stale modyfikując kroki poprzednie.

Strategie oparte na wykorzystaniu analogii

– polegają na wykorzystaniu rozwiązań w jednej dziedzinie do rozwiązania problemu w innej dziedzinie.

 

Cykl rozwiązywania problemu

Chcąc rozwiązać problem, musimy przejść przez szereg kroków.

  • Zidentyfikowanie problemu – rozpoznanie, co w danej sytuacji jest problemem.
  • Definicja i reprezentacja problemu – zrozumienie i określenie problemu.
  • Tworzenie strategii rozwiązywania problemu (opisane w poprzednim punkcie).
  • Zorganizowanie informacji w taki sposób, który pozwoli nam na wykorzystanie wybranej strategii.
  • Alokacja zasobów – zaplanowanie ilości czasu, pieniędzy, sprzętu, itp., które możemy poświęcić na rozwiązanie danego problemu.
  • Monitorowanie – ocena osiąganych postępów.
  • Ocena uzyskanego rozwiązania.

Co może mi dać BrainMax

Rozwiązywanie problemów jest nieodłącznym elementem naszego życia.

Różnego rodzaju problemy rozwiązujemy w życiu codziennym, w szkole i pracy. Od szybkości i jakości znalezionych rozwiązań zależy nasz sukces. W BrainMax odnajdziesz zestaw ćwiczeń stanowiący doskonały trening rozwiązywania problemów. Będziesz miał okazję pogimnastykować swój umysł i ulepszyć stosowane strategie radzenia sobie z problemami. Poprawi się Twoje rozumowanie logiczne, a nauka stanie się łatwiejsza.