Wiedza - Umysł - Koncentracja

Czym jest koncentracja?

Koncentracja jest jednym z aspektów uwagi, na który BrainMax kładzie szczególny nacisk. Ćwiczone są jednak również inne aspekty uwagi.

Uwaga jest procesem odpowiedzialnym za selekcję informacji i uniknięcie przeładowania systemu poznawczego nadmiarem danych. Dzięki procesowi percepcji stale dociera do nas ogromna ilość informacji ze środowiska. Danych tych jest zbyt dużo, abyśmy mogli je wszystkie świadomie przetworzyć i wykorzystać. Niezbędny jest nam filtr, który pozwoli wybrać to, co jest w danym momencie najważniejsze. Funkcję takiego filtra pełni właśnie uwaga. Uwaga pozwala nam również na eksplorację środowiska i przydzielanie zasobów poznawczych („energii mentalnej”) różnym zadaniom.

Funkcje uwagi

Selekcjonowanie docierających bodźców

– wybór bodźców, które są w danym momencie istotne i ignorowanie tych, które nie mają znaczenia.

Ukierunkowanie procesów poznawczych

– poszukiwanie dodatkowych informacji, które są niezbędne do rozwiązania problemu. Uwaga pozwala nam na eksploracje środowiska, w celu znalezienia potrzebnych w danym momencie danych.

Podział zasobów poznawczych

– uwaga decyduje o tym, ile energii mentalnej poświęcimy na wykonanie poszczególnych zadań. Wykonując dwie czynności na raz, możemy na przykład skupić się na obu z nich w takim samym stopniu lub przydzielić wykonywaniu jednej z nich więcej zasobów poznawczych.

 

Stany uwagi

Nasza uwaga może przyjmować wiele różnych stanów i efektywność każdego z nich ma znaczenie w procesie uczenia się.

Możemy wyróżnić następujące stany (aspekty) uwagi:

Koncentracja

silne skupienie się na pewnym wąskim zakresie rzeczywistości

Selektywność

skupianie się na jednym bodźcu przy jednoczesnym ignorowaniu innych

Przeszukiwanie

odnajdywanie określonej informacji z szeregu danych

Czujność

przedłużona koncentracja uwagi pozwalająca na wychwytywanie rzadko pojawiających się informacji

Podzielność

koncentrowanie się na kilku źródłach informacji jednocześnie

Przerzutność

przełączanie się z jednego zadania na inne

 

Ciekawostki dotyczące uwagi

Uwaga jest ciekawym procesem i warto dowiedzieć się o niej jak najwięcej.

Badania pokazują, że świadome odwracanie uwagi od pojawiających się w głowie niechcianych myśli sprawia, że zaczynają one pojawiać się z jeszcze większą częstotliwością.

Wykonywanie słabo opanowanych czynności silnie angażuje naszą uwagę i pochłania dużą ilość zasobów poznawczych. Z czasem czynności te wymagają jednak coraz mniejszych zasobów uwagi (automatyzują się).

Pewne istotne bodźce automatycznie przyciągają naszą uwagę (np. nasze imię). Możemy na przykład zupełnie nie słuchać toczącej się po drugiej stronie pokoju rozmowy, a mimo to skupić się na niej w momencie, gdy jeden z rozmówców wypowie nasze imię.

Co może mi dać BrainMax

Właściwe kierowanie uwagą ma znacznie kluczowe zarówno podczas nauki, jak i w pracy.

Aby móc skutecznie przyswajać nową wiedzę, musimy nauczyć się koncentrować na treściach ważnych i ignorować bodźce nieistotne. Ćwiczenia zawarte w BrainMax oraz kurs „koncentracja” mają za zadanie doskonalić przede wszystkim umiejętność koncentracji, ale również inne wymienione aspekty uwagi: selektywność, przeszukiwanie, czujność, podzielność i przerzutność. Dzięki BrainMax nauczysz się świadomie kierować swoją uwagą, a nauka i praca staną się łatwiejsze.