Oferta - Dla kogo / odbiorcy? - IntelektMax

Dla kogo jest moduł IntelektMax?

Moduł IntelektMax skierowany jest do osób pracujących, które pozostają w ciągłej gotowości intelektualnej w związku z wykonywanym zawodem.

Osoby te ze względu na wykonywaną pracę zmuszone są do stałego podejmowania nowych zadań i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Grupa ta poddana jest też konieczności przyswajania wiedzy o charakterze bardziej specjalistycznym i szczególnie wymagającym intelektualnie. W natłoku obowiązków konieczne staje się znalezienie rozwiązania jak uczyć się szybciej, a przy tym efektywnie, tak żeby mózg potrafił skutecznie selekcjonować i zapamiętywać nowe informacje oraz wykorzystywać te, które są niezbędne. Regularne ćwiczenie funkcji poznawczych przekłada się na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym.

Sprawność umysłowa osób dorosłych?

Liczne badania potwierdzają, że funkcje poznawcze człowieka ulegają powolnemu osłabieniu po 20-25 roku życia.

Niemniej jednak do 60-65 roku życia ich spadek jest bardzo nieznaczny, a ponadto jest on rekompensowany poprzez znaczący przyrost wiedzy i doświadczenia. Ważne jest jednak ciągłe stymulowanie procesów poznawczych, zwłaszcza w obszarze pamięci, percepcji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu należy dbać o rozwój funkcji poznawczych, by jak najdłużej pozostawać sprawnym intelektualnie. Moduł IntelektMax zawiera ćwiczenia, które w łatwy i przyjemny sposób pozwolą na utrzymanie funkcji intelektualnych na wysokim poziomie.

Wpływ stresu na koncentrację

Ogromny wpływ na przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie ma stres.

Stres jest jednym z czynników, które negatywnie wpływają na procesy myślenia i zapamiętywania. Naukowcy wykazali, że pod wpływem stresu obniża się możliwość selektywnego skupienia i kontrolowania myśli, a wówczas trudno jest efektywnie myśleć i rozwiązywać złożone zagadnienia i problemy. Stres zakłóca proces przetwarzania informacji i sprawia, że zaczynamy skupiać się na czynniku stresogennym, a nie przyswajanym materiale. Ćwiczenia zawarte w module IntelektMax pomagają zmniejszyć napięcie, przez co regenerują umysł i poprawiają skuteczność myślenia.

Jak IntelektMax może pomóc

IntelektMax zawiera zestawy skutecznych i przemyślanych ćwiczeń dla osób dorosłych.

Ćwiczenia zawarte w module IntelektMax mają wyższy stopień trudności i są bardziej wymagające intelektualnie od pozostałych ćwiczeń zawartych w BrainMax. Skłaniają gracza do większego skupienia uwagi i podejmowania szybszych, często błyskawicznych decyzji. Dzięki nim poprawia się zapamiętywanie, logiczne myślenie, a także koncentracja. Dostępny online trening pamięci przyczynia się również do wzbogacenia słownictwa, poprawy percepcji wzrokowej oraz poprawy samopoczucia. Co ważne, obniżają również napięcie związane z przemęczeniem i stresem.