Oferta - Dla kogo / odbiorcy?

Edukacja

Moduł „Edukacja” skierowany jest do wszystkich osób uczących się, głównie uczniów i studentów.

Celem modułu „Edukacja” jest pobudzenie umysłu do działania i poprawa wyników w nauce. W tej kategorii znajdują się przede wszystkim ćwiczenia kładące nacisk na doskonalenie koncentracji i pamięci. Są to zdolności odgrywające dużą rolę zarówno w trakcie uczęszczania na zajęcia, jak również podczas późniejszej nauki w domu. Dzięki ćwiczeniom zawartym w module Edukacja nauka stanie się łatwiejsza, a przyswajanie nowej wiedzy bardziej efektywne. Moduł ten zalecany jest zarówno uczniom, jak i studentom.

więcej o module edukacja

IntelektMax

Moduł „IntelektMax” przeznaczony jest dla osób pracujących, którym zależy na wysokiej sprawności intelektualnej i które chcą systematycznie doskonalić funkcje poznawcze.

„IntelektMax” stymuluje umysł poprzez serię właściwie dobranych ćwiczeń. Dzięki niemu umysł zaczyna pracować szybciej i efektywniej przetwarzać informacje a także rozwiązywać problemy. W tej kategorii zamieściliśmy bardziej wymagające ćwiczenia jak np. n-back, mysz czy grzyby. Ich celem jest utrzymanie funkcji poznawczych na wysokim poziomie, tak, aby możliwe stało się sprostanie zadaniom stawianym osobom dorosłym w ich życiu prywatnym i zawodowym. Dzięki IntelektMax codzienne funkcjonowanie poznawcze wyraźnie się poprawi, a efektywność pracy wzrośnie.

więcej o module IntelektMax

Senior

Moduł „Senior” przeznaczony jest dla osób, które nie są już czynne zawodowo, chcą jednak pozostawać w jak najlepszej dyspozycji umysłowej.

Wiele osób uważa, że nie da się przeciwdziałać starzeniu się mózgu i spadkowi wydajności funkcji umysłowych następujących w wiekiem. Jest to pogląd błędny ponieważ procesy te można znacząco spowolnić poprzez odpowiednią stymulację mózgu. Badania pokazują, że osoby aktywne umysłowo cechują się wyższą sprawnością umysłu niż osoby nie podejmujące aktywności poznawczej. Rzadziej zapadają one również na demencję. BrainMax przygotował serię ćwiczeń takich jak np. sadzonki, przepis czy krzyżówki liczbowe, które w ciekawy i wciągający sposób pozwalają seniorom na utrzymanie funkcji umysłowych na wysokim poziomie.

więcej o module Senior

Terapia

Unikalny moduł Terapia, w którym ćwiczenia stworzone zostały przez doświadczonego pedagoga, mgr Agnieszkę Tetelę-Lipecką i skierowane do osób z dysleksją, dysortografią i ADHD.

Dla każdej z tych grup BrainMax przygotował specjalne ćwiczenia dostosowane do jej potrzeb. Głównym celem ćwiczeń dla osób z dysleksją jest zwiększenie tempa czytania, dzielenia i scalania wyrazów oraz rozwijanie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi. W przypadku dysortografii ćwiczenia mają na celu umożliwienie zapamiętania zasad ortograficznych, a co za tym idzie ograniczenie ilości błędów, zarówno tych ortograficznych, jaki i związanych z przestawianiem lub opuszczaniem liter. Ćwiczenia dla osób dotkniętych ADHD kładą nacisk na dokładność, i poprawę koncentracji. Moduł Terapia może być stosowany do leczenia zaburzeń zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. 

więcej o module Terapia