Blog

SORTOWANIE WG DATY OCENY AUTORA
 • W jakiej temperaturze uczy się i pracuje najefektywniej?

  Data publikacji: 2014-07-24 powrót

  Jaka jest optymalna temperatura do pracy i nauki? Niektórzy wydają się być zdania, że najlepiej  pracujemy gdy jest chłodno, a nawet zimno. Temperatura w wielu biurach utrzymywana jest latem na bardzo niskim poziomie i jedną z przyczyn tego faktu wydaje się pogląd, że w chłodnym otoczeniu pracujemy efektywniej. Jednak wyniki tegorocznych badań (Sellaro, Hommel, Manaï i Colzato, 2014) pokazują, że najlepsze rezultaty w zadaniu poznawczym uzyskujemy w takiej temperaturze, w której czujemy się po prostu dobrze.

  W przywołanych badaniach sprawdzano, w jaki sposób temperatura powietrza wpływa na wykonanie testu mierzącego sprawność poznawczą (lub bardziej precyzyjnie – pamięć roboczą, czyli zdolność do utrzymywania informacji w pamięci i operowania nimi). Osoby badane podzielono na dwie grupy – jedna z nich preferowała temperaturę niską, a druga – temperaturę wysoką (preferencje osób badanych określono za pomocą skonstruowanego kwestionariusza). Uczestnicy wykonywali test pamięci roboczej (tak zwany test n-back) w trzech różnych warunkach – przy 15, 20 i 25 stopniach Celsjusza. Test polegał na oglądaniu serii liter i określaniu, czy dana litera jest taka sama, czy różna od litery ją poprzedzającej (lub litery znajdującej się w szeregu dwie pozycje wcześniej w wersji trudniejszej).

  Okazało się, że osoby wykonywały test najszybciej i najbardziej poprawnie wówczas, gdy temperatura w pomieszczeniu odpowiadała ich upodobaniom. Wykazano ponadto, że u badanych preferujący skrajne temperatury (15 lub 25 stopni) wykonanie pogarszało się już w temperaturze „umiarkowanej” czyli 20 stopni, nie tylko w temperaturze skrajnie różnej.

  Tłumacząc uzyskane wyniki, badacze wysunęli teorię, zgodnie z którą pogorszenie wykonania testu w niesprzyjającej nam temperaturze ma miejsce dlatego, że część naszych zasobów poznawczych (których mamy ograniczoną ilość) zużywamy na radzenie sobie z poczuciem dyskomfortu związanym z pracą w nieodpowiednich warunkach. Mniej zasobów przeznaczanych jest w związku z tym na pracę nad zadaniem.

  Nie jest zatem tak, że istnieje jednakowa dla wszystkich, optymalna temperatura do pracy i nauki. Utrzymywanie niskiej temperatury w biurach sprzyja jedynie tym, którzy taką temperaturę lubią i czują się w niej dobrze. Osoby „ciepłolubne” najefektywniej pracować będę w temperaturze stosunkowo wysokiej. Oczywiście w miejscach, w których uczy się lub pracuje wiele osób, potrzebny jest kompromis, jednak w miarę możliwości warto wziąć pod uwagę indywidualne preferencje.

   

  Literatura: 

  Sellaro, R., Hommel, B., Manaï, M. i Colzato, L.S.(2014). Preferred, but not objective temperature predicts working memory depletion. Psychological Research.

  powrót
  Alicja Leszczyńska

  Alicja Leszczyńska