Blog

SORTOWANIE WG DATY OCENY AUTORA
 • Jak działa nasza pamięć? / Jak poprawić pamięć?

  Data publikacji: 2014-04-04 powrót

  Czy uważacie, że możliwe byłoby życie pozbawione zdolności przechowywania w pamięci różnych informacji? Jest to wyjątkowo trudne do wyobrażenia. Nie każdy z nas zdaje sobie jednak sprawę z potęgi, jaką ma nasza pamięć. Podobnie jak w przypadku każdej innej zdolności – „praktyka czyni mistrza”, dlatego warto ją trenować i polepszać jej możliwości.

  Nie można rozpoczynać treningu pamięci oraz rozważań nad jej strukturą i funkcjonowaniem bez przytoczenia krzywej zapominania opracowanej przez Ebbinghausa. Ten słynny wykres w sposób bardzo obrazowy ukazuje, jak od momentu przyswojenia informacji wraz z upływem czasu przebiega proces zapominania. W pierwszych godzinach następuje szybki spadek ilości zapamiętanych informacji. W drugim dniu od momentu przyswojenia informacji proces zapominania ulega natomiast wyraźnemu spowolnieniu (Jagodzińska, 2008).

  Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_zapominania

  Znajomość krzywej zapominania pozwala nam na uczenie w sposób bardziej wydajny. Bardzo ważne dla efektywności zapamiętywania jest uczenie się na kilka dni przed egzaminem, a nie na ostatnią chwilę. Pozwala to przede wszystkim na dłuższe utrzymanie informacji w pamięci.

  Każdy może jednak poprawić swoje zdolności zapamiętywania. W wyniku treningu pamięciowego wzrasta szybkość odtwarzania materiału oraz siła zapisów pamięciowych. Sama czynność powtarzania materiału nie gwarantuje trwalszego zapamiętywania. Aby zwiększyć efektywność naszej pamięci warto dokonać przetworzenia oraz pogłębienia informacji. Może to się odbywać przez powiązanie nabywanego materiału z wiedzą, którą już posiadamy, poszukiwanie wyjaśnień nabywanych zjawisk, a także doprecyzowanie oraz uszczegółowienie materiału. Skuteczne, szczególnie w nauce materiału podręcznikowego, może okazać się również samodzielne formułowanie pytań oraz odpowiadanie na nie. Wszystkie działania mające na celu lepsze zrozumienie danego zagadnienia powodują poprawę jego zapamiętywanie ((Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2008).

  Bardzo istotne z punktu widzenia naszej pamięci jest również odpowiednie rozłożenie powtórzeń. Najlepsze zapamiętanie materiału następuje wówczas, gdy odstępy między kolejnymi powtórzeniami są takie same jak odstęp czasowy między ostatnim powtórzeniem a sprawdzeniem wiedzy. Wśród uczniów i studentów może to budzić przekonanie, że nie warto uczyć się go egzaminu długo, a jedynie z zachowaniem równych, krótkich odstępów i z powtórzeniem materiału tuż przed samym egzaminem. Uczenie takie jest również skuteczne, ale tylko w perspektywie krótkoterminowej. To uczenie rozłożone w czasie połączone z  dłuższymi przerwami między kolejnymi powtórzeniami sprawiają, że jest ono najbardziej trwałe (Jagodzińska, 2008)..

   

  Literatura:

  Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

  Nęcka N., Orzechowski J., Szymura B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN

  powrót
  Magdalena Leśniak

  Magdalena Leśniak