Blog

SORTOWANIE WG DATY OCENY AUTORA
 • Co to jest percepcja wzrokowa?

  Data publikacji: 2014-06-09 powrót

  Percepcja to innymi słowy sposób, w jaki człowiek interpretuje zgromadzone przez zmysły informacje (Levine i Shefner, 1981). W przypadku percepcji wzrokowej, zmysłem zaangażowanym w odbieranie i przetwarzanie bodźców zewnętrznych jest wzrok.

  Prawidłowa percepcja wzrokowa umożliwia nam sprawne funkcjonowanie w otaczającym świecie. Jest podłożem, a zarazem koniecznym warunkiem, dla innych procesów poznawczych, takich jak myślenie, pamięć czy nawet posługiwanie się językiem. W przypadku zaburzeń percepcji problematyczne stają się dla nas najprostsze codzienne czynności. Kłopotem będzie rozpoznanie twarzy członków rodziny, a nawet samodzielne przeczytanie gazety. Również zdolność naszego umysłu do wyobrażania i przewidywania ulega znacznemu ograniczeniu.

  Percepcja wzrokowa jest przedmiotem badań naukowców specjalizujących się w psychologii, kognitywistyce, neurobiologii i biologii molekularnej. Główny problem dla zaangażowanych w tematykę badaczy stanowi fakt, iż to co widzimy, nie jest bezpośrednim przekazem obrazu z siatkówki oka. Bardzo istotną rolę w przypadku percepcji wzrokowej odgrywa samo przetwarzanie odebranej przez oko informacji, prowadzące do powstania perceptu – spostrzeżenia.

  Otaczająca nas rzeczywistość jest źródłem nieliczonych bodźców (np. fal optycznych, akustycznych), które wyzwalając zmiany w receptorach dają początek procesowi postrzegania.

  Pierwszy etap złożonego procesu percepcji wzrokowej to recepcja sensoryczna, zwana również sencepcją. Polega ona na rejestrowaniu bodźców z otoczenia przez narządy zmysłów. Odzwierciedlanie bodźców w receptorach uważane jest za proces pasywny. Dopiero kolejna faza, spostrzeganie (lub po prostu percepcja umysłowa), określana jest mianem aktywnej, ponieważ wymaga ona pracy mózgu. Interpretacja danych zmysłowych przeprowadzana jest z pomocą nabytej wcześniej wiedzy, nastawienia oraz wskazówek kontekstualnych.

  Oba elementy procesu postrzegania są niezbędne dla efektywnej percepcji. Bez prawidłowo funkcjonującej sencepcji mózg nie otrzymuje informacji, która następnie miałaby zostać zinterpretowana. Natomiast brak interpretacji sprawia, iż zgromadzone przez zmysły dane są bezużyteczne (Nęcka, 2006).

   

  Literatura:

  Levine, M. V., Shefner, J. M. (1981). Fundamentals of sensation and perception. Reading, MA: Addison-Wesley, 1.

  Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN, 287 - 317.

  powrót
  Magdalena Leśniak

  Magdalena Leśniak