Blog

SORTOWANIE WG DATY OCENY AUTORA
 • Co to jest percepcja słuchowa?

  Data publikacji: 2014-06-03 powrót

  Hasło percepcja słuchowa jest przez wiele osób błędnie utożsamiane ze słyszeniem. W rzeczywistości jest to jednak bardziej złożony proces. Percepcja słuchowa to nie tylko rejestrowanie dźwięków za pomocą narządów zmysłów, ale również wydobywanie z nich potrzebnych informacji, mogących służyć do rozpoznania przedmiotu, osoby mówiącej, czy też kontroli własnej mowy.

  Samo słowo percepcja wywodzi się z łaciny i oznacza identyfikację, interpretację oraz organizację informacji zmysłowej. Jej celem jest odpowiednie zrozumienie otaczającego nas świata. W przypadku percepcji słuchowej mamy do czynienia z rozpoznawaniem, różnicowaniem, zapamiętywaniem, analizowaniem i syntetyzowaniem dźwięków.

  Słyszeniem określamy umiejętność odbierania dźwięków z otoczenia. Proces ten polega na wykrywaniu przez ludzkie ucho fal dźwiękowych. Jest to możliwe zarówno w otoczeniu gazowym, jak i ciekłym. Również ciała stałe nie stanowią wystarczającej bariery do całkowitego zatrzymania fali dźwiękowej – z reguły bez problemu jesteśmy w stanie usłyszeć dzwoniący za sąsiednią ścianą telefon (Schacter i in., 2011).

  Mechanizm ten działa w identyczny sposób u wszystkich kręgowców - narządy słuchu (uszy) rejestrują fale mechaniczne, określane również jako wibracje, a następnie przekształcają je w impulsy nerwowe, które przekazywane są do odpowiedniego ośrodka w mózgu. Głównym rejonem, odpowiadającym za słuch oraz odbiór wrażeń dźwiękowych jest płat skroniowy (Kung, 2005). Owo rejestrowanie sygnałów akustycznych określane jest mianem sensepcji słuchowej, jednej z form recepcji sensorycznej.

  Powstawanie senseptu słuchowego jest kluczowe dla zjawiska percepcji. Pozyskane z jego pomocą informacje na temat otoczenia pozwalają na sprawne ustalenie cech otaczających nas obiektów lub osób. Odzwierciedlanie bodźców w receptorach uznawane jest za proces pasywny, w przeciwieństwie do wymagającej intensywnej aktywności mózgu percepcji umysłowej (Nęcka, 2006). Interpretacja dostarczonych za pośrednictwem uszu danych zmysłowych jest przeprowadzana z użyciem nabytej dotychczas wiedzy, nastawienia i wskazówek kontekstualnych.

   

  Literatura:

  Kung, C. (2005). A possible unifying principle for mechanosensation. Nature 436 (7051). str 647 - 654.

  Schacter, D.L., Gilbert, D.T., Wagner, D.M. (2011). Sensation and Perception. In Charles Linsmeiser. Psychology. Worth Publishers. pp. 158 - 159.

  Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN. Str. 287, 317

   

  powrót