Blog

SORTOWANIE WG DATY OCENY AUTORA
 • Co to jest pamięć autobiograficzna?

  Data publikacji: 2014-10-29 powrót

  Bez pamięci historii naszego życia trudno byłoby funkcjonować. Zdarzenia z dzieciństwa oraz wszystkie sytuacje z naszej przeszłości stanowią ważną część wspomnień, częste tematy rozmów towarzyskich oraz podstawę do podejmowania ważnych decyzji.

  Jaka jest różnica między opisywaną przez nas wcześniej pamięcią epizodyczną a pamięcią autobiograficzną? Czy nasza pamięć autobiograficzna działa podobnie jak pamięć innych zdarzeń?

  Materiał autobiograficzny, a więc odnoszący się do własnej przeszłości, jest specyficzny w kilku różnych aspektach. Przede wszystkim zapisy takie uporządkowane są w czasie lub tematycznie. Wspomnienia są silnie powiązane z określonym kontekstem oraz cechuje je większe naładowanie emocjonalne. Przywołania tego typu charakteryzuje również niski stopień preparacji informacji (Maruszewski, 2005). Pamięć autobiograficzna może odnosić się do wiedzy o określonych okresach życia (np. szkoła średnia), wiedzy na temat ogólnych wydarzeń (przyjęcia w czasie studiów) oraz wiedzy o zdarzeniach specyficznych, jak np. pierwszy dzień w pracy (Conway, 1996).

  Przypominając sobie fakty z przeszłości nie rekonstruujemy od razu naszej całej biografii. Przywołujemy pewien jej fragment, który to udostępnia odtwarzanie dalszych informacji z naszego życia. Przypominamy sobie coraz to więcej szczegółów danej sytuacji oraz inne, skojarzone z nią informacje (Maruszewski, 2005).

  Rubin (1996) w swoich badaniach doszedł do wniosku, że pamięć autobiograficzna występuje w postaci narracji (ciągów historii) oraz w formie pamięci faktów (np. informacji o swoim nazwisku). Według badacza w pamięci tej szczególnie często występują informacje obrazowe (częściej niż dane abstrakcyjne lub werbalne). Badania Linton (1975) wykazały, że szczególna obrazowość informacji autobiograficznych dotyczy wspomnień względnie nowych (do około dwóch lat). Wspomnienia starsze zdaniem autora magazynowane są w postaci schematowej.

  Wspomnienia autobiograficzne stanowią specyficzny materiał pamięciowy, który ma bezpośrednie odniesienie do ich autora. Z tego powodu autorzy sugerują, że pamięć tego typu ma silny związek z naszą tożsamością, przez co może być traktowana jako fragment osobowości (Maruszewski, 2005).

   

  Literatura:

  Conway, M. A. (1996). Autobiographical knowledge and autobiographical memories. W: Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Linton, M. (1975). Memory for real-world events. W: Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

  Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

  Rubin, D. C. (1996). Rememberng our past. Studies in autobiographical memory. W: Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

  powrót
  Magdalena Leśniak

  Magdalena Leśniak